ŠporetiCMS – Kategorije: Moguće je odrediti naslovnu sliku, "slug", "parent" kategoriju i napisati nekakav tekst (Napomena: Naslovna slika i tekst se ne pojavljuju ako kategorija ima podkategorije!) – primer je "Termo oprema", koja je "parent" i ima naslovnu fotku, tekstić, pa ispod "podkategorije" – npr. "Salamanderi". I to jeste automatizovano! Kada "Salamanderu" maknem "parent", nestaje iz "Podkategorija" a pojavljuje se u meniju desno kao glavna kategorija, pa i u glavnom meniju! Manje-više, ovo može da ostane potpuno isto po strukturi, samo se vizuelna prezentacija menja


Proizvodi